Notariskantoor mr. W.M.E. van Veeren verzorgt voor u alle voorkomende notariële diensten, zoals:

 • ONROEREND GOED
  • het opstellen van een (voorlopig)koopcontract
  • het opmaken van een akte van levering
  • het opmaken van een hypotheekakte
  • het doorhalen van een hypotheek
  • het opmaken van een akte van verdeling vanwege:
   • echtscheiding
   • beëindiging geregistreerd partnerschap
   • beëindiging van een samenlevingsrelatie
  • het splitsen in appartementsrechten
  • het vestigen van:
   • erfdienstbaarheden
   • erfpacht
   • recht van opstal
 • PERSONEN-EN FAMILIERECHT
  • het opmaken van een samenlevingsovereenkomst
  • het opmaken van huwelijkse voorwaarden/ partnerschapsvoorwaarden
  • de wijziging van huwelijkse voorwaarden/ partnerschapsvoorwaarden
   tijdens het huwelijk/ geregistreerd partnerschap
  • het opmaken van een volmacht/levenstestament
  • het opmaken van een akte van schenking
  • het opmaken van testament(en), bevattende
   onder andere:
   • regelingen voor de langstlevende
   • legaten/lasten
   • uitsluitingsclausules
   • executeursbenoemingen
   • regeling voogdij/bewind
  • het opmaken van een verklaring van erfrecht/executele
  • het verzorgen van de aangifte erfbelasting
  • de afwikkeling van een nalatenschap/opmaken akte van boedelverdeling
 • ONDERNEMINGSRECHT
  • het oprichten van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (B.V.)
  • de statutenwijziging van een B.V.
  • de overdracht van aandelen in een B.V.
  • de uitgifte van aandelen in een B.V.
  • het certificeren van aandelen in een B.V.
  • fusies/splitsingen
  • het oprichten van een vereniging/stichting
  • het wijzigen van de statuten van een vereniging/stichting