Als u een eigen bedrijf wilt beginnen, dan heeft u een spannende tijd in het verschiet. Het begint met het kiezen van de meest geschikte bedrijfsvorm. Zoveel mogelijkheden, zoveel aanverwante zaken om rekening mee te houden. En ook als u al jaren ondernemer bent, is het goed om eens na te gaan of de huidige bedrijfsvorm nog wel past bij uw bedrijf.

Laat u door de notaris adviseren. Dan bent u er zeker van dat gemaakte afspraken goed bij uw gewenste situatie passen. Kom meer te weten over:

Flex-bv wetgeving
Op 1 oktober 2012 is de wet voor de vereenvoudiging en flexibilisering van het bv-recht in werking getreden. Hierdoor is het eenvoudiger om een bv op te richten. Statuten van bestaande bv’s kunnen worden aangepast, zodat zij ook van de nieuwe mogelijkheden kunnen profiteren. Wat zijn de belangrijkste veranderingen?

  1. Aandeelhouders hebben meer vrijheid bij de inrichting van de statuten.
  2. Het verplichte startkapitaal van 18.000 euro is vervallen.
  3. De bankverklaring en de accountantscontrole bij de inbreng zijn afgeschaft.
  4. Het is mogelijk te kiezen voor vrij overdraagbare aandelen.
  5. Het is eenvoudiger om buiten de algemene vergadering besluiten te nemen.
  6. Het is mogelijk te werken met aandelen zonder stemrecht of zonder winstrecht.