In een opvallend modern pand treffen we Wouter van Veeren. Beter gezegd notaris Van Veeren. In februari 2009 werd Wouter tot notaris benoemd. Deze benoeming zorgde ervoor dat hij in de voetstappen is getreden van zijn grootvader en vader die beiden notarissen waren in Soest.

“Mijn wieg stond op een notariskantoor in Soest” begint Wouter “het is me echt met de paplepel ingegoten. De eerste 7 jaar van mijn leven woonden we bij het notariskantoor van mijn vader die in 1968 benoemd werd tot notaris. Mijn vader werkte voor die tijd als kandidaat-notaris bij het notariskantoor van mijn grootvader die notaris was van 1950 tot 1968. Toen was ik natuurlijk nog te klein om te beseffen wat het notarisvak inhield, maar als tiener verdiende ik wat bij door op de fiets post rond te brengen van het notariskantoor. Dat was ook meteen een goede manier om alle straten van Soest goed te leren kennen en ook te zien hoe Soest aan het groeien was. Die kennis bleek later nog goed van pas te komen toen ik het besluit had genomen om ervoor te kiezen een nieuw kantoor te vestigen in Soest.” Er zijn twee manieren om je als notaris te vestigen in een plaats. “Je kunt een notaris opvolgen, of je kunt een nieuw kantoor beginnen maar dan moet je wel een verzoek voor een nieuwe standplaats indienen. Dat laatste heb ik gedaan. Dat wilde ik ook. Ik had gezien dat Soest behoorlijk was gegroeid in de afgelopen jaren. Er waren hier toen vier notarissen en daar kon een vijfde bij.” Om in aanmerking te komen voor een nieuwe standplaats moest Wouter een ondernemingsplan schrijven en indienen bij een Commissie van deskundigen die daar een besluit over neemt. Toen dit plan was goedgekeurd kon Wouter, nadat hij bij Koninklijk Besluit en door de Rechtbank Utrecht was benoemd tot notaris, aan de slag.

GROENE VEREN
“Ik begon met 1 personeelslid. Mijn cliënten kwamen eigenlijk vanzelf. Sommige mensen kwamen bij mij uit vanwege de familienaam en ik profiteerde van mond op mond reclame. Eigenlijk de beste reclame die er is. Mijn allereerste cliënten zaten trouwens bij mij thuis aan de keukentafel. Het kantoor was toen nog niet klaar” zegt hij lachend. “In het begin kwam er best veel op me af ” zegt hij. “Ik moest van alles en nog wat regelen en zo moest er ook een logo komen.” Wouter wijst naar de vloerbedekking en zegt: “Deze groene vloerbedekking lag hier al toen ik het pand betrok. Dat deze kleur de basis zou zijn voor mijn nieuwe logo en huisstijl was een idee van mijn grafisch ontwerpster. Ik heb een logo met drie veren, deze staan voor de drie generaties notarissen in mijn familie. Groen is een mooie rustige kleur en dat past bij ons.” En ja, bij Wouter gaat het natuurlijk altijd over hele serieuze zaken, maar toch merken wij aan alles dat Wouter en zijn medewerkers echt wel te porren zijn voor een dolletje tussendoor. Inmiddels is het kantoor gegroeid naar een 4-koppig team. Frans in den Bosch is notaris geweest en vervangt Wouter bij zijn afwezigheid en Jolien Greuter heeft onlangs haar afstudeerscriptie met als onderwerp ‘derdengelden’ met succes afgerond en is nu officieel kandidaat notaris. Verder is op het kantoor Sandra Philipsen werkzaam als notarieel medewerkster. Zij is al meer dan 25 jaar werkzaam in het notariaat en Wouter werkt inmiddels alweer 15 jaar met haar samen. Dankzij dit knappe team zal binnenkort de 4000ste akte op het kantoor worden ondertekend. Dat is toch wel een feit waar Wouter erg trots op is.

WOUTER “MIJN ALLEREERSTE CLIËNTEN ZATEN TROUWENS BIJ MIJ THUIS AAN DE KEUKENTAFEL”VOORLICHTING
De alsmaar veranderende wetten en regels zorgen ervoor dat Wouter en zijn medewerkers altijd aan hun kennis moeten werken. Het volgen van cursussen en het lezen van vakliteratuur is dus een must. Ook zijn de regels voor de notaris zelf aan veranderingen onderhevig. Waar zij vroeger soms hele aktes pagina per pagina moesten voorlezen, kunnen zij nu volstaan met een samenvatting van een pagina en in duidelijke taal uitleggen aan de cliënt waar het over gaat. Om ervoor te zorgen dat de cliënten van Notariskantoor van Veeren ook van de notariele veranderingen op de hoogte worden gebracht stuurt Wouter met enige regelmaat een digitale nieuwsbrief de deur uit. In deze nieuwsbrief tref je naast actuele onderwerpen ook praktische tips. “En” zegt Wouter, “hij is er natuurlijk ook voor mensen die geen cliënt zijn bij ons. Iedereen kan zich abonneren op onze nieuwsbrief en daar nuttige tips uithalen.” Met de nieuwsbrief probeert Wouter mensen ook bewuster te maken op het feit dat ze hun ‘zaken’ goed moeten regelen. “In de nieuwsbrief behandelen wij actuele onderwerpen. Zo heeft bijvoorbeeld acht van de tien jonge ouders niet geregeld wie de voogdij heeft over hun kinderen. “Dat betekent dat er niet officieel is vastgelegd aan wie de voogdij over hun kinderen wordt toegekend als beide ouders er onverhoopt niet meer zijn. Ouders lopen daarmee het risico dat de rechter een andere voogd benoemt dan de keuze van de ouders zou zijn. Een ander hot item is momenteel dat veel ouders en kinderen zich afvragen wat er van de erfenis overblijft als de ouders in een zorginstelling worden opgenomen. Sinds kort moeten ouderen een eigen bijdrage betalen gebaseerd op inkomen én vermogen. De angst dat het eigen vermogen wordt ‘opgegeten’ is dan zeer gegrond. Als je je hier op voorbereidt dan kun je zorgen dat dit zoveel mogelijk wordt voorkomen door het maken van een testament of het doen van schenkingen” legt Wouter uit. We waren al overtuigd dat we in een prettig kantoor terecht waren gekomen met een geintje op zijn tijd. Ook de betrokkenheid bij actuele vraagstukken blijkt erg hoog te liggen en Wouter en zijn team deinzen er niet voor terug om voor complexe vraagstukken een in de wet passende oplossing te vinden. Wij hebben er dus alle vertrouwen in dat die 4000ste akte met veel zorg in elkaar gezet zal worden, en als de situatie zich daarvoor leent, dit ook met een grote glimlach zal gebeuren.

2 reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *